HELSEVANN
Alle former for liv er avhengig av vann for å eksistere, og mennesket skal bestå av minst 70% vann. I følge Folkehelseinstituttet får 1,5 millioner nordmenn vann i springen som kan inneholde parasitter. Men renhet er likevel ikke det viktigste. Nesten alt springvann og kjøpevann i Norge er surt, og det kan lett skape en forsurning i væsken som alle våre celler omgis av, noe som igjen påvirker cellenes funksjon. Et helsevann skal være basisk, slik det opprinnelig var fra naturen sin side. I tillegg er det mange andre faktorer ved vannet som er viktig: Ionebalansen avgjør om vannet har oksidant eller antioksidant effekt, flere faktorer avgjør hvordan kroppen kan nyttiggjøre seg av oksygenet i vannet, og antall H2O molekyler som henger sammen i klaser avgjør hvor lett vannet slipper inn i cellene. På denne nettsiden får du enkelt forklart hvilke egenskaper vannet må ha for at det skal være mest mulig helsebringende.

Vannets renhet
Det norske drikkevannet er hovedsakelig overflatevann som blant annet utsettes for sur nedbør. Vannverkene sine rensesystemer er i følge Folkehelseinstituttet ikke tilfredsstillende mange steder. Giardia-epidemien i Bergen i 2005 oppstod på grunn av dårlig vannrensing, og alle som ikke hadde vannbehandler måte koke vannet da de først var blitt klar over problemet. (Se BA og iBergen.no)

I 2007 hevdet Folkehelseinstituttet at 1,5 mill. nordmenn fikk vann som kunne inneholde farlige parasitter på grunn av dårlig rensing ved vannverkene (Se Nettavisen.no). Året før hevdet Folkehelseinstituttet at hver fjerde kommune hadde vannverk med E.coli-bakterier i drikkevannet, og at dette kunne medføre sykdom (Se Aftenposten og Nettavisen.no). I følge en doktorgradavhandling er det mye muggsopp i Norsk drikkevann, og nivåene kan skape problemer for de som har dårlig helse. (Se Forskning.no) I 2008 krevde EU at Norge måtte følge EU sitt vanndirektiv, noe som kanskje kan føre til en viss bedring av det norske drikkevannet om 15-20 år. (Se Dagens Næringsliv)

Et enda større problem er at vannrørene ligger i samme grøfter som kloakkrørene, og det er mye lekkasjer i begge. De fleste steder, særlig i storbyene, lekker det mer vann ut gjennom gamle rør enn det går vann til husholdningene. Kloakkrørene er i like dårlig forfatning, og når det oppstår trykkendringer i vannet, kan det lett komme kloakk i drikkevannet (Se TV2nyhetene.no)

Det er også en rekke andre faktorer i drikkevannet som ville vært best å unngå i det vannet man drikker til dagen. Blant annet er drikkevannet sunnere uten klor, som tilføres ved vannverkene for å begrense nettopp risikoen for mikroorganismer. Beste løsning er å rense vannet der du tapper det, og det gjøres optimalt med en vannbehandler.

Vannets surhet/pH
De fleste steder i Norge har vi dessverre for surt drikkevann, og dette kan føre til forsurning i kroppen. Cellene i kroppen din fungerer bare optimalt når cellemiljøet verken er for surt eller for basisk. De fleste er dessverre altfor sure i kroppen, særlig der pH balansen er viktigst; i cellenes miljø - den interstitielle væsken. Forsurning skyldes hovedsaklig dårlig kosthold, surt drikkevann, kullsyreholdig vann, brus, alkohol, lite mosjon, forurensning, stress, redusert cellestoffskifte eller degenerative helseproblemer.

PH under 7 er surt i kaldt vann, og optimal pH i interstitiell væske er 7,31-7,36 avhengig av kroppstemperaturen. Blodet må alltid ha en basisk pH på 7,36-7,45, noe som opprettholdes effektivt av kroppens produksjon av natrium hydrogenkarbonat. Men pH i cellenes direkte miljø, den interstitielle væsken, bufres ikke på annen måte enn via små justeringer i elektrolyttbalansen.

Vi ser at syreoverskudd i kroppen er et av de vanligste folkehelseproblemene i dag. Å drikke vann som har høy pH uten tilsetninger vil hjelpe kroppen til å beholde en sunn pH-balanse. Den enkleste og beste måten å få nøytralisert livsstils-forårsaket forsurning, er å bedre livsstilen og først og fremst drikke rent, basisk vann! Vannbehandlere og Alkapod er optimale løsninger for å øke vannets pH.

Vannets oksidant-/antioksidant-effekt
Det selges antioksidanter for milliardbeløp i Norge. De fleste vet at antioksidanter hjelper immunforsvaret vårt, og mange tar for eksempel ekstra doser av antioksidanten C-vitamin om de kjenner en forkjølelse komme. Hovedfunksjonen til antioksidantene er at de nøytraliserer oksidanter i kroppen, blant annet skadelige ”frie radikaler” som kroppen selv produserer.

Oksidanter er avfallsstoffer og toksiner i kroppen som er positivt ladet, og som er mye enklere for kroppen å bli kvitt om man kan nøytralisere ladningen. Antioksidanter er negativt ladet, det vi si de har et overskudd av negative ioner. Disse nøytraliserer de frie radikalene, og man avhjelper dermed immunforsvaret og gir kroppen bedre kapasitet og overskudd.

Frie radikaler blir produsert i mye større mengder når cellene blir stimulert til å produsere energi raskere enn de takler, og behovet for antioksidanter øker derfor når man får i seg alkohol og raske karbohydrater. Frie radikaler er påvist å kunne skade både DNA og andre faktorer i cellene, og mange forskere mener at aldringsprosessen og de fleste sykdomsprosesser katalyseres av frie radikaler.

Alle oksidanter er først og fremst et problem i cellenes direkte miljø, den interstitielle væsken som alle celler omgis av. Vannet du drikker når dit mye enklere enn det du spiser, og det mest effektive er derfor å gi kroppen vann med stort overskudd av negative ioner. (Merk at andre antioksidanter, som C-vitamin, inngår også i en rekke kjemiske reaksjoner i kroppen, og behøves i en viss mengde selv om man får dekket antioksidantbehovet fra vannet. Men ionisert vann gir også et bedre opptak av vitaminer og mineraler, så med et optimalt kosthold skal de fleste kunne klare seg uten antioksidanttilskudd.)

Vannet er ikke lenger slik det var i oldtiden, og dessverre har alt springvann og flaskevann i Norge et overskudd av positive ioner. Ved å ionisere vannet kan man oppnå et overskudd av negative ioner, og dermed få en antioksidanteffekt. Dette måles med et ORP meter (ORP= Oxidation Reduction Potential), og både vannbehandlere og Alkapod ioniserer vannet og gir god målbar antioksidanteffekt.

Vannets opptaksevne / biotilgjengelighet
Du er sikkert kjent med at vann er H2O, men vann består faktisk av mange H2O molekyler som klumper seg sammen i klaser. I forhold til oldtidsvannet og vannet inni cellene, er det som regel dobbelt så store klaser av H2O i springvann og flaskevann. Dette gjør at vannopptaket reduseres, og vi må drikke desto mer vann for å hydrere kroppen.

Tørsthetsfølelsen er ikke gjennom evolusjon justert i forhold til det reduserte opptaket av vannet man drikker, og alle eksperter anbefaler derfor å drikke vann så ofte at man aldri blir tørst. For lite og/eller for surt vann gjør at cellene ikke klarer å regulere seg optimalt. Dehydrering og forsurning er vanlige problem blant nordmenn, og er ofte medvirkende faktorer ved sykdom, særlig kronisk og degenerativ sykdom.

Et optimalt helsevann har molekylklaser tilsvarende vannet inni cellene, det vil si noe som kalles heksagonale clustere, som både har riktig antall H2O og en riktig struktur og sammensetning. Vannbehandlerne regulerer dette optimalt, og AlkaPod gir også en kraftig forbedring i forhold til utgangspunktet. Med vann fra vannbehandler hydrerer man kroppen optimalt med ca 2 liter rent vann mellom måltider, istedenfor 3,5 liter som ellers anbefales for en gjennomsnittlig voksen person.

Vannets overflatespenning og våthet påvirker også vannopptaket og kroppens nyttiggjøring av vannet. Overflatespenningen har dessuten sammenheng med hvordan vannet kan lagres. Vannbehandlerne optimaliserer overflatespenning og våthet, og AlkaPod yter også en positiv påvirkning på dette.

Vannets mineral- og oksygenbalanse
Vannets mineralbalanse er viktig for at vannets elektolytiske egenskaper (ledningsevne) skal opprettholdes. Vannet i kroppen er også viktig for overføring av signaler, blant annet signaloverføringen i hjernen som er nødvendig for både tanker og fysisk regulering. En del vannrensere ødelegger vannets elektrolytiske egenskaper, særlig systemer basert på omvendt osmose. Det eneste systemet vi kjenner til som fjerner alle mikroorgansimer uten å redusere de elektrolytiske egenskapene eller skaper andre negative innvirkninger, er vannbehandlerne som presenteres på vannbehandler.no.

Det er også andre faktorer som er viktig i vannets sammensetning. Mengden Hydroxyl ioner (OH-) og Hydrid ioner (H-) har blant annet direkte innvirkning på syre/base balanse (pH) og antioksidanteffekt (ORP). En viktig faktor her er også oksygenmengden og oksygenbindingene som gjør at kroppen kan bruke oksygen fra vannet uten at oksygenet skaper et oksidativt stress. Gjennom ionisering skaper vannbehandlerne optimal balanse på alle disse faktorene, og AlkaPod optimaliserer først og fremst H-.

Dr. Otto Warburg, en biokjemiker fra Tyskland, vant Nobelpris for sitt arbeid med å dokumentere hvor viktig oksygennivået og pH i cellenes miljø er. Disse to faktorene henger også sammen fordi oksygen fortrenges fra væsken rundt cellene når det er for lav pH, og dersom cellene får for lite oksygen (uansett årsak) blir cellestoffskiftet delvis anaerobt og cellene produserer da kraftige syrer. Warburg dokumenterte blant annet at celler som har et optimalt miljø ikke utviklet kreft like lett, og at cellene alltid klarer å regulere seg optimalt når de på alle måter gis riktige forutsetninger. (Se Mat&Helse.no)

Forskjellen på god og dårlig smak på vannet er ikke bare hvor rent vannet er. Mengden oksygen i vannet har vel så mye å si for smaken. Oksygenrikt, godt sammensatt og rent vann gir en nydelig smak! Dermed er det ikke behov for å ha vannet nedkjølt for å få bra smak, noe som er viktig fordi det slett ikke er sunt å drikke nedkjølt vann. Vannbehandler lager helt optimalt og godt vann av vanlig springvann, og AlkaPod gir også en tydelig smaksforbedring.

Klikk på Vannbehandler og AlkaPod i menyen for å lese om teknologiene. Optimalt drikkevann er det aller viktigste du kan gi kroppen din hver dag!

Gå direkte til:


Klikk for å åpne linket nettside i egen fane Vannets renhet
Klikk for å åpne linket nettside i egen fane Vannets surhet/pH
Klikk for å åpne linket nettside i egen fane Vannets oksidant-/antioksidant-effekt
Klikk for å åpne linket nettside i egen fane Vannets opptaksevne / biotilgjengelighet
Klikk for å åpne linket nettside i egen fane Vannets mineral- og oksygenbalanse

Klikk for å åpne linket nettside i egen fane Blå ord med strek under er klikkbare linker

Klikk for å åpne linket nettside i egen fane Blå ord kan du holde musen over for å få mer informasjon.